Academic Staff

As of March 1st, 2016.

Graduate School of Engineering Science

Graduate School of Engineering Science | Collaboration LaboratoriesTechnology | Graduate School of Information Science and Technology | Graduate School of Frontier Biosciences | Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions | Research Center for Solar Energy Chemistry

Department of Materials Engineering Science

Division of Materials Physics

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Electron Correlation Physics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Satoshi FUJIMOTO
Akira SEKIYAMA
Yoshio KITAOKA
Takayuki KISU
Takeshi MIZUSIMA
Hidekazu MUKUDA
Atsushi TSURUTA
Yoshimi MITA
Hidenori FUJIWARA
Mitsuharu YASHIMA
Yukinobu FUJIMOTO
BONELL FREDERIC NICOLAS
Yuu YOSHIOKA
Shotaro MORIMOTO
Keisuke FUJII
Motoaki BABA
Masafumi SHIRAI
Masahito TSUJIKAWA
Norikazu MIZUOCHI
Hiroki MORISHITA
Area of Quantum Physics of Nanoscale Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Nobuyuki IMOTO
Tsuyoshi KIMURA
Yoshishige SUZUKI
Yusuke WAKABAYASHI
Takashi YAMAMOTO
Hiromasa HANZAWA
Rikizo IKUTA
Kenta KIMURA
Shinji MIWA
Specially Appointed Assis.Prof
Minori GOTOU

Division of Chemistry

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Synthetic Chemistry Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Takeshi NAOTA
Tatsuki KITAYAMA
Kazushi MASHIMA
Hayato TSURUGI
Shuuichi SUZUKI
Takafumi NISHIURA
Soichiro KAWAMORITA
Noboru SAYOU
Tatsushi ADACHI
Soutarou SANO
Specially Appointed Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
JUNK PETER COURTNEY MIFLEUR ALEXIS PIERRE JOFFRE
PRAMANIK SUMAN
Area of Molecular Organization Chemistry Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Shigenori IWAI
Ken-ichi FUKUI
Akihito IMANISHI
Isao KURAOKA
Junpei YAMAMOTO
Assis.
Noriko WADA

Division of Chemical Engineering

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Reaction Chemical Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Masayoshi NAKANO
Kouichirou JITSUKAWA
Norikazu NISHIYAMA

Tomoo MIZUGAKI
Yasutaka KITAGAWA
Yoshiaki UCHIDA

Haruo YAMASHITA
Ryouhei KISHI
Takato MITSUDOME
Yuuichirou HIROTA
Zen MAENO

Kiyotomi KANEDA
Yasuteru SHIGETA
Area of Environment and Energy System Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Yasunori OKANO
Nobuyuki MATSUBAYASHI
  Takeshi SUGAHARA
Youhei TAKAGI
Ryousuke ISHIZUKA
Assoc.Prof.
Takahiko BAN
Area of Bioprocess Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Masahito TAYA
Hiroshi UMAKOSHI  
Shinji SAKAI Yoshihiro OJIMA
Keishi SUGA
LIU YANG
 
Assoc.Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
Yukihiro OKAMOTO RETNO WAHYU NURHAYATI

Division of Frontier Materials Science

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Frontier Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest.Prof. Guest.Assoc.Prof.
Yoshito TOBE
Hiroshi YOSHIDA
Hirokazu TADA
Keiji HIROSE
Koichi KUSAKABE
Ryo YAMADA
 
Kazukuni TAHARA
Akita MASAGO
Tatsuhiko Ooto
Seiji YUNOKI
Hisazumi AKAI
Masahiro IRIE
Masayoshi Seike
Masayoshi ICHIMIYA
Specially Appointed Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
CHANG GAP SOO LEE SEE KEI
Area of Dynamics of Nanoscale Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academis Staff.Visiting Researcher
Hiroshi MIYASAKA
Masaaki ASHIDA

Masaya NAGAI
Syoji ITO

Yousuke MINOWA
Masayasu MURAMATSU
Fuyuki ITO
Satoshi TAKEI
Yukihide ISHIBASHI
Tetsuro KATAYAMA
Takahiro KAJI
BIJU VASUDEVAN PILLAI
Eiichi MATSUBARA
Hiroshi MASUHARA
Hideki HAYASHIDA
Tamitake ITO
Specially Appointed Assis.Prof.
Hikaru SOUTOME

Department of Mechanical Science and Bioengineering

Division of Nonlinear Mechanics

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Mechanics of Fluids and Thermo-fluids Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Genta KAWAHARA
Susumu GOTOU
Takao YOSHINAGA Hideshi ISHIDA
Yosuke WATANABE
Masaki SHIMIZU
Kenichirou TAKEISHI
Kinya OGAWA
Area of Mechanics of Solid Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Researche
Hidetoshi KOBAYASHI
Masahiko HIRAO
Keitaro HORIKAWA
Hirotsugu OGI
Nobutomo NAKAMURA
Kenichi TANIGAKI
 
Specially Appointed Assis.Prof.
Akira NAGAKUBO

Division of Mechanical Engineering

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Propulsion Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Satoyuki KAWANO
Kazuyasu SUGIYAMA
Hironori HORIGUCHI
Kentaro DOI
Koichi YONEZAWA
Tetsurou TSUJI
Takayuki SUZUKI
Yasuhiro MASUTANI
Atsushi NISHIKAWA
Area of Mechano-informatics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Fumio MIYAZAKI
Shigenobu OGATA
Hajime KIMIZUKA

Mitsunori UMEMURA
Masato WAKEDA
XIA DONGBAO

YU-CHIEH LO
Hideki MORI
Yuki HORISE
WAN LIANG

Assoc.Prof.
Hiroaki HIRAI

Division of Bioengineering

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Biomechanical Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Masao TANAKA
Shigeo WADA
 
Satoshi II
Kazuo NAKAZAWA
Takeshi MATSUMOTO
Kouichi YOSHIDA
RUBIN WANG
Takeshi YASUI
Assoc.Prof.
Kenichirou KOSHIYAMA
Area of Biophysical Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Taishin NOMURA
Jun MIYAKE
Ken KIYONO

Yasunori SUZUKI
Hirohiko NIIOKA
Seiichi TAGAWA

HIroshi MIYAZAKI
Yukihisa NAMIKI
Takanori KIHARA
Shuko YOKOYAMA
Takeo MINAMIGAWA
Masayuki NANBU
Masao MIYAKE
Area of Biomedical and Biophysical Measurements Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Osamu OSHIRO Mamoru HASHIMOTO

Shuichiro FUKUSHIMA
Shunsuke YOSHIMOTO

Department of Systems Innovation

Division of Advanced Electronics and Optical Science

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Solid State Electronics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.

Hiroaki OKAMOTO
Akira SAKAI
Kohei HAMAYA
Yoshiaki NAKAMURA

Kiminori HATTORI
Takeshi KANASHIMA
Yasushi SOBAJIMA
Shoutaro TAKEUCHI
Shinya YAMADA
Kentaro WATANABE
Akihisa MATSUDA
Area of Advanced Quantum Devices and Electronics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Hideo ITOZAKI
Masahiro KITAGAWA
Hideo AKABA Akinori KAGAWA
Yuuji MIYATO
Makoto NEGORO
Kazuyuki TAKEDA
Tadayuki HAYASHI
Area of Optical Electronics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Yasuyuki OKAMURA
Tadao NAGATSUMA
Hiroshi MURATA
Masayuki FUJITA
Kenji TOYODA
Hidehisa SHIOMI
Shintaro HISATAKE
Assoc.Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
Utako TANAKA Toshiyuki INOUE

Division of Systems Science and Applied Informatics

 Regular StaffTemporary Staff
Area of System Theory Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Youji IIGUNI
Koh HOSODA
Arata KAWAMURA
Masahiro SHIMIZU

Hiromi YOSHIDA
Syuhei IKEMOTO

Toshiyuki OOTSUKA
Yoshio MATSUMOTO
Tamio TANIKAWA
Area of Intelligent Systems Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guset Assoc.Prof.
Tatsuo ARAI
Kosuke SATO
Hiroshi ISHIGURO
Yasushi MAE
Yoshinori HIJIKATA
Yuichiro YOSHIKAWA
Daisuke IWAI
Nobuchika SAKATA
Yoshihiro NAKATA
Masaru KOJIMA

Takashi MINATO
Takahiro MIYASHITA
Masashi KASAKI
Masahiko IGASHIRA
Yutaka NAKAMURA
VURAL SADI
Tomohito TAKUBO
Shyuichi NISHIO
Tomoyuki YAMAMOTO
Takayuki KANDA
Kenichi OOHARA
Masahiro SHIOMI
DYLAN FAIRCHILD GLAS

Specially Appointed Assis.Prof.

Tora KOYAMA
Takamasa IIO
LIU CHAORAN

Visiting Academic Staff・Visiting Researcher

Kojiro MATSUSHITA
Tetsushi IKEDA
EYSSEL FRIEDRIKE ANNE
FU KIN CHUNG
LI ZIXI
PENALOZA SANCHEZ CHRISTIAN ISAAC
Hiroko KAMIDE
Takenobu RIKIISHI
Toshiaki NISHIO

Division of Mathematical Science

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Mathematical Modelling Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.  Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Takashi SUZUKI
Takayuki KOBAYASHI
Michinori ISHIWATA    Yoshiaki ADACHI
Keiko ITANO
Specially Appointed Prof.

RUF BERNHARD HEINRICH

Area of Statistical Science Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Yutaka KANO
Hidetoshi SHIMODAIRA

Etsuo HAMADA
Fuyuhiko TANAKA

Shigeto TAJIMA
Kei HIROSE
Shinpei IMORI

Division of Mathematical Science for Social Systems

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Mathematical and Statistical Finance Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.

Masayuki UCHIDA
Jun SEKINE
Masanori HINO

 

Hidehiro KAISE Yusuke WATANABE
Takashi KATO
 
Assoc.Prof.
Kengo KAMATANI
Area of Theoretical Systems Science Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Toshimitsu USHIO
Masahiro INUIGUCHI   
Tatsushi NISHI Takuya ADUMI
Hirosato SEKI
 
 Assoc.Prof.
Takafumi KANAZAWA

Collaboration Laboratories

Department of Materials Engineering Science

Innovative Quantum Functions Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Toyohiko KINOSHITA
Tetsuya ISHIKAWA
Kenji TAMASAKU
Takao KOTANI
Yasuo OHISHI
Yoshikazu TANAKA
Motohiro SUZUKI
Iwao HOUSAKO
Hirotaka TERAI
Shukichi TANAKA
Hiroaki KOJIMA
Yuka IKEMOTO
Kenichi KATO
Visiting Academic Staff・Visiting Researcher

Kiyoshi TAMAKI

Human Development and Environment Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Kohji OOTA
Kenji KAMATA
 

Department of Mechanical Science and Bioengineering

Design Bionics Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Yasuhide NAKAYAMA Tomonori TSUKIYA

Department of Systems Innovation

Advanced Sensor Electronics Guset Assoc.Prof.
Kazuhiro HAYASAKA
Donfan HEI

Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions

Super-high-pressure research section Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Katsuya SHIMIZU Tomoko KAGAYAMA  
Assoc.Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
Masafumi SAKATA Takahiro ISHIKAWA
Point electronics research section Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Masayuki ABE Fujio WAKAYA Satoshi ABO
Hayato YAMASHITA

Center for Promotion of Advanced Interdisciplinary Research

AIST cooperation section Specially Appointed Assis.Prof. Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
PHAM SONG TOAN
 
Koichi YOSHIDA  
NICT cooperation section Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Iwao HOSAKO Hideyoshi TANAKA
SPring-8 cooperation section Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Kenji TAMASAKU Kenichi KATO

Graduate School of Information Science and Technology

Graduate School of Engineering Science | Collaboration LaboratoriesTechnology | Graduate School of Information Science and Technology | Graduate School of Frontier Biosciences | Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions | Research Center for Solar Energy Chemistry

Department of Computer Science

Algorithm Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Toshimitsu MASUZAWA Hirotsugu KAKUGAWA  
Software Design Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Shinji KUSUMOTO Yoshiki HIGO Shinsuke MATSUMOTO 
Software Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Katsuro INOUE Makoto MATSUSHITA Takashi ISHIO
Supercomputing Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Kenichi HAGIHARA Fumihiko INO Masao OKITA

Department of Information Systems Engineering

Integrated System Design Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Masaharu IMAI Yoshinori TAKEUCHI
Dependability Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Tatsuhiro TSUCHIYA Hiroyuki NAKAGAWA   Hideharu KOJIMA

Department of Information Networking

Advanced Network Architecture Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Masayuki MURATA Shinichi ARAKAWA Yuichi OHSITA
Information Sharing Platform Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Toru HASEGAWA   Yuki KOIZUMI
Mobile Computing Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Teruo HIGASHINO Hirozumi YAMAGUCHI Akira UCHIYAMA

Department of Multimedia Engineering

Information Security Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Toru FUJIWARA Yasunori ISHIHARA Naoto YANAI

Department of Bioinformatic Engineering

Genome Information Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Hideo MATSUDA Youichi TAKENAKA Shigeto SENOO
Bio-System Analysis Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Naoki WAKAMIYA Jun-nosuke TERAMAE Masafumi HASHIMOTO

Research Center for Solar Energy Chemistry

Graduate School of Engineering Science | Collaboration LaboratoriesTechnology | Graduate School of Information Science and Technology | Graduate School of Frontier Biosciences | Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions | Research Center for Solar Energy Chemistry

Field of Solar Energy Conversion Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Syuji NAKANISHI Shigeru IKEDA  
Field of Environmental Photochemica Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Takayuki HIRAI Yasuhiro SHIRAISHI  
◎About this site
Go back to page top